Koja je danas uloga žene? Žene su dobile veću slobodu životnih izbora i svojom novom ulogom u svijetu rada stekle poštovanje koje je nekad bilo rezervisano samo za muškarce.

Šta se u međuvremenu dogodilo s muškom ulogom u porodici i društvu i da li je ona doživjela adekvatne promjene prilikom ove nove „podjele karata“? Zabranjeni Forum, 5. Januar 2017. godine u 22:00 sata.

YouTube Kanali

Invalid user id